วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล PM CUP

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการแข่งขันฟุตบอล PM CUP 2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีพื้นที่ในก