วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียนจัง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557