วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนจ

สำนักงานกการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี