วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกวดราคา
19 พฤษภาคม 2560 BY Iyara
View 3107
เอกสารประกวดราคา

11. ประกวดราคาจ้างกิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรม Lanna Caravan (Tourism Handicraft Health and Wellness) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

...>> โหลดเอกสารสอบราคา

.....................................................................................................................................................................................................

10. ประกวดราคาจ้างกิจกรรมที่ 3.1 กิจกรรมจัดทำ Application เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฝ่านสื่อ Smartphone/Tablet หรือสติ๊กเกอร์ไลน์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

...>> โหลดเอกสารสอบราคา

.....................................................................................................................................................................................................

9. ประกวดราคาจ้างกิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรม Famtrip เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มอนุภาคแม่น้ำโขง GMS  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

...>> โหลดเอกสารสอบราคา

.....................................................................................................................................................................................................

8. ประกวดราคาจ้างกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมเอเซียน AEC (กิ่วผาวอก-สันต้นดู่-หลักแต่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

...>> โหลดเอกสารสอบราคา

.....................................................................................................................................................................................................

7. สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมมหัศจรรย์เชียงใหม่ผจญภัยนานาชาติเพื่อรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC  ภายใต้โครงการลำดับที่ 5  โครงการมหัศจรรย์เชียงใหม่ผจญภัยนานาชาติเพื่อรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ACE

 

...>> โหลดเอกสารสอบราคา

.....................................................................................................................................................................................................

6. สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมร่วมงานวันธรรมดาน่าเที่ยว 2560  และงาน Outdoor Fest 2017 ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจั้งหวัดภาคเหนือตอนบน 1

 

...>> โหลดเอกสารสอบราคา

.....................................................................................................................................................................................................

5. สอบราคาจ้างโครงการจัดงานเทศการสงกรานต์ล้านนา ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2560

 

...>> โหลดเอกสารสอบราคา

 

...................................................................................................................................................................................................

4. สอบราคาจ้างกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (วัดศรีสุพรรณ)

 

...>> โหลดเอกสารสอบราคา

 

...................................................................................................................................................................................................

3. สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการยกระดับฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา  กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารรองรับกลุ่มตลาดอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน

 

...>> เอกสารประกาศประกวดราคา 

 

 

............................................................................................................................................................................................

2. สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการยกระดับฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา  กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านการให้บริการแก่แรงงานในภาคธุรกิจ (พนักงานนวด และสปา) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 

...>> เอกสารประกาศประกวดราคา 

 

.............................................................................................................................................................................................


1. สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการยกระดับฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา  กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรตามข้อตกลงร่วม ว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน MRA 32 ตำแหน่งงาน  

 

...>>เอกสารประกาศประกวดราคา 

.............................................................................................................................................................................................